Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Chơi con đĩ này phê đến không thấy đường về