Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Cho hai anh chơi cùng lúc lỗ lol và lỗ đít